Saturday, December 15, 2012

Ажлын хороод

  • Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хороодын бүрэлдэхүүн
  • Ажлын хороодын дарга, дэд хороодын бүрэлдэхүүн

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН
ХУРЛЫН ХОРООДЫН БҮРЭЛДЭХҮҮН
Нэг. Хууль зүй, төрийн байгуулалтын хороо
Д.Баттулга
Э.Бат-Үүл
Ц.Энхцэнгэл
Б.Түвшин
Д.Энхсайхан
Ц.Одонтунгалаг
Д.Оросоо
Ц.Алтанцэцэг
Г.Төмөрбаатар
Ц.Сандаг-Очир
Б.Энх-Амгалан
С.Ононбаяр
Хоёр. Төсөв, санхүү, эдийн засгийн хороо
Ц.Баатархүү
Б.Түвшин
Л.Нарантуяа
Д.Бадарсан
Ц.Энхцэнгэл
Д.Хүрэлбаатар
Ц.Алтанцэцэг
П.Батчимэг
Д.Амарбаясгалан
С.Амарсайхан
Д.Авирмэд
Д.Ганболд
Г.Ганбаяр
Г.Мөнхбаяр
Б.Саранчимэг
Р.Дагва
Б.Төмөрчулуун
Б.Энх-Амгалан
Л.Шагдаррагчаа
Д.Батбаяр
Г.Ганхүү
Гурав.Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хороо
Н.Гантөмөр
А.Гантулга
Д.Энхсайхан
С.Очирбат
Д.Бадарсан
Л.Наранбаатар
С.Үнэн
Ц.Буяндалай
Т.Гантөмөр
С.Амарсайхан
Б.Баярмагнай
Р.Дагва
Г.Төмөрбаатар
Н.Баяраа
Л.Шагдаррагчаа
Д.Батбаяр
Г.Ганхүү     
Дөрөв. Байгаль орчин, экологийн хороо
Д.Баттулга
Л.Сайнтөгс
Ц.Одонтунгалаг
Д.Байдраг
С.Үнэн
А.Гантулга
Д.Хүрэлбаатар
Б.Саранчимэг
Б.Баярмагнай           
Тав.Гэр хорооллын хөгжлийг дэмжих хороо
Э.Бат-Үүл
Л.Сайнтөгс
Т.Бат-Эрдэнэ
Ш.Одгэрэл
С.Очирбат
Л.Наранбаатар
Т.Болдбаатар
Б.Отгонбаяр
Д.Амарбаясгалан
Д.Авирмэд
Г.Мөнхбаяр
Б.Төмөрчулуун
С.Ононбаяр
Зургаа. Нийгмийн бодлогын хороо
Ж.Амарсанаа
Л.Нарантуяа
Ц.Буяндалай
Д.Байдраг
Д.Оросоо
Ц.Баатархүү
П.Батчимэг
Г.Ганбаяр
Д.Ганболд
Ц.Сандаг-Очир
Н.Баяраа
Долоо. Өргөдөл гомдлын асуудал эрхэлсэн хороо
Т.Бат-Эрдэнэ
Ж.Амарсанаа
Ш.Одгэрэл
Н.Гантөмөр
Т.Болдбаатар
Б.Отгонбаяр
Т.Гантөмөр
Ажлын хороодын дарга, дэд хороодын бүрэлдэхүүн
1. Хууль зүй, төрийн байгуулалтын хорооны дарга                  Д.Оросоо
- Хүний эрхийн дэд хорооны дарга                                                  С.Ононбаяр
                        1.Ц.Алтанцэцэг
                        2.Б.Түвшин
                        3.Г.Төмөрбаатар
                        4.Б.Энх-Амгалан
- Ёс зүйн дэд хорооны дарга                                                              Ц.Энхцэнгэл
                        1.Ц.Алтанцэцэг
                        2.Э.Бат-Үүл
                        3.Ц.Одонтунгалаг
                        4.Ц.Сандаг-Очир
2. Төсөв, санхүү, эдийн засгийн хорооны дарга                    Д.Хүрэлбаатар
- Төсвийн зарлага хяналтын дэд хорооны дарга                           Д.Авирмэд
                        1.Ц.Алтанцэцэг
                        2.Д.Амарсайхан
                        3.П.Батчимэг
                        4.Д.Батбаяр
                        5.Д.Ганболд
                        6.Б.Түвшин
  -Нийслэлийн татвар, төлбөр, хураамжийн асуудал эрхэлсэн дэд хорооны
      дарга                                                                                                     Л.Нарантуяа
                        1.Д.Амарбаясгалан
              2.Д.Бадарсан
                        3.Б.Саранчимэг
                        4.Б.Төмөрчулуун
                        5.Л.Шагдаррагчаа
                        6.Б.Энх-Амгалан
  -Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн асуудал эрхэлсэн дэд хорооны дарга Р.Дагва
                                    1. Ц.Баатархүү
                                    2. Г.Ганбаяр
                                    3. Г.Ганхүү
                                    4. Д.Хүрэлбаатар
                                    5. Ц.Энхцэнгэл
 3. Хот байгуулалт, дэд бүтцийн хорооны дарга             Л.Шагдаррагчаа
- Газрын менежментийг боловсронгуй болгох асуудал эрхэлсэн дэд хорооны
            дарга                                                                                      Ц.Буяндалай
                        1. С.Амарсайхан
                        2. Д.Бадарсан
                        3. Д.Батбаяр
                        4. Б.Баярмагнай
                        5. Р.Дагва
                        6. С.Очирбат
                        7. С.Үнэн
                        8. Л.Шагдаррагчаа
                        9. Д.Энхсайхан
- Замын  түгжрэлийг бууруулах асуудал эрхэлсэн дэд хорооны
    дарга                                                         Д.Бадарсан
                        1.Н.Баяраа
                        2.Ц.Буяндалай
                        3.А.Гантулга
                        4.Т.Гантөмөр
                        5.Г.Ганхүү
                        6.Г.Төмөрбаатар
4. Байгаль орчин, экологийн хорооны дарга                                   Б.Саранчимэг
- Агаарын бохирдлыг бууруулах асуудал эрхэлсэн дэд хорооны
  дарга                                                                                                      Ц.Одонтунгалаг
                        1.Д.Баттулга
                        2.Т.Гантөмөр
                        3.А.Гантулга
                        4.С.Үнэн

   - Ногоон байгууламжийг хөгжүүлэх, хөрсний бохирдлын асуудал эрхэлсэн дэд хорооны дарга Л.Сайнтөгс
                        1.Б.Байдраг
                        2.Д.Баярмагнай
                        3.Б.Саранчимэг
                        4.Д.Хүрэлбаатар
5. Гэр хорооллын хөгжлийг дэмжих хорооны дарга                    Л.Наранбаатар
6. Нийгмийн бодлогын хорооны дарга                                                  Г.Ганбаяр
-Эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах асуудал эрхэлсэн дэд хорооны дарга                                                                                               Ж.Амарсанаа
                        1.Н.Баяраа
                        2.Л.Нарантуяа
                        3.Д.Оросоо
                        4.Ц.Сандаг-Очир
7. Өргөдөл гомдлын хорооны дарга                                                Ш.Одгэрэл

No comments:

Post a Comment